ราคาค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใช้กับศุยน์บริการของบริษัท เดอะ สวอทช์ กรุ๊ป ประเทศไทย และรวมไปถึงศูนย์บริการของ Mido ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามอัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นราคากลางที่แนะนำให้ใช้สำหรับศูนย์บริการที่เป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการ

ประเภทนาฬิการะบบ

บำรุงรักษาบางส่วน / บำรุงรักษาแบบสมบูรณ์
(บาท – รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

นาฬิกากลไก2-3 เข็ม1700 / 4800
จับเวลา2300 / 7200
นาฬิกาควอทช์2-3 เข็ม1700 / 3900
จับเวลา2200 / 5800
บำรุงรักษาเบื้องต้น

อัตราค่บริการสำหรับการบำรุงรักษาเบื้องต้น : โดยไม่รวมค่าอะไหล่ เช่น ค่าตัดสาย ค่าเปลี่ยนชิ้นส่วนภายนอก

500
เครื่องรุ่นเก่าและนาฬิกาวัสดุทองคำแท้การบริการขึ้นอยุ่กับการประเมินประเมินตามจริง

การบำรุงรักษาบางส่วน มีรายละเอียดดังนี้

  • ตรวจเช็คการทำงานของกลไกตามมาตรฐานของ Mido 
  • ทำความสะอาดตัวเรือนและสาย
  • เปลี่ยนเม็ดมะยม, ปุ่มกด, กระจกหน้าปัด (ยกเว้นกระจกมิเนอรัลและกระจกแซฟไฟร์ที่มีรูปทรงพิเศษ), ฝาหลัง, แบตเตอรี่
  • ซ่อมและตรวจเช็คระบบกันน้ำตามมาตรฐานของ Mido 

การบำรุงรักษาแบบสมบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

  • ตรวจเช็คการทำงานของกลไกตามมาตรฐานของ Mido 
  • เปิดฝาหลัง; ตรวจสอบระบบเม็ดมะยม, การขึ้นลาน, การทำงานของเครื่อง , เข็มและหน้าปัด
  • เปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ, ทำความสะอาดชิ้นส่วนภายใน, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ปรับตั้งความเที่ยงตรงและการทำงานของฟังค์ชั่นต่างๆตามมาตรฐานของ Mido หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่

รับประกันงานซ่อม 24 เดือน

เรารับประกันงานซ่อมเป็นเวลา 24 เดือน  ในกรณีที่งานซ่อมมีปัญหาโดยเกิดจากความผิดพลาดของทางศูนย์บริการ เราจะทำการซ่อมอีกครั้งหรือเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานที่ผิดประเภท  การรับประกันจะสิ้นสุดทันทีหากนาฬิกาเรือนนั้นๆได้ถูกซ่อมโดยช่างหรือบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัท