MultifortEscape

MIDO – Multifort Escape

MIDO ในรูปลักษณ์โดดเด่นจับใจ

跑酷(parkour)'ปาร์กัวร์เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ ของธรรมชาติหรือเมืองให้กลายเป็นความท้าทาย ผู้ฝึกฝนศิลปะการเคลื่อนไหวแขนงนี้จะต้องเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง ต้องว่องไวและแข็งแกร่ง วิ่งข้ามหลังคา ไต่กำแพง หรือกระโดดข้ามลำธารได้ด้วยกำลังกายของตนเอง ปรัชญาของนักกีฬาปาร์กัวร์ คือ การแสวงหาความสมบูรณ์แบบมากกว่าประสิทธิภาพ และมีคติพจน์ “มุ่งมั่นและยั่งยืน” ซึ่งสะท้อนค่านิยมของ Mido