ดาวน์โหลด

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้นาฬิกา MIDO ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน, การตั้งค่าและการบำรุงรักษานาฬิกา MIDO ประเภทต่างๆ ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของคุณ :

นาฬิกา นาฬิกา ส วิ ส รับประกันการขาย

นาฬิกา MIDO ที่ซื้อจากผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจะอยู่ภายใต้การรับประกันการขายเป็นเวลา 24 เดือนตามเงื่อนไขด้านล่าง สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ PDF มีใบรับประกันซึ่งต้องกรอกอย่างเหมาะสม ณ จุดขายและระบุวันที่เปิดใช้งานการรับประกันสำหรับนาฬิกากลไกจักรกลและนาฬิกาอัตโนมัติ

ติดตามเรา

สมัครรับจดหมายข่าว