คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Loading...

ทั่วไป

ท่านสามารถขอแค็ตตาล็อกได้ที่จุดขายและผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทุกแห่ง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถขอแค็ตตาล็อกได้ทางออนไลน์โดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเรา

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ได้ในเพจ บริการลูกค้า > ดาวน์โหลด\" นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเราในประเทศของคุณ เพื่อขอคู่มือผู้ใช้ได้ด้วย 

"

Mido ทำตลาดนาฬิกาของตนผ่านทางเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกที่ได้รับการรับรองเท่านั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบที่อยู่ของผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวได้ในหัวข้อจุดขาย
นอกจากนี้ นาฬิกา Mido ต้องมีบัตรรับประกันระหว่างประเทศที่กรอกอย่างถูกต้องจากจุดขาย โดยมีหมายเลขเครื่อง หมายเลขอ้างอิงของนาฬิกา รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้จำหน่ายปลีกโดยครบถ้วน
ในกรณีที่มีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับที่มาของนาฬิกาของท่าน ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่อยู่อาศัยของท่านที่สุดเพื่อดำเนินการวิเคราะห์นาฬิกา Mido ของท่านโดยละเอียด

นาฬิกา Mido มีวางขายผ่านเครือข่ายผู้จำหน่ายปลีกทั่วโลกของเราที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้จำหน่ายปลีกที่ได้รับบนุญาตได้ในหัวข้อจุดขาย

ฟังก์ชันของนาฬิกา

ความเที่ยงตรงของนาฬิกากลไกมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องและอุปนิสัยของผู้สวมใส่ นาฬิกากลไกส่วนใหญ่ (ยกเว้น certified chronometers) มีระดับความคลาดเคลื่อนของความเที่ยงโดยเฉลี่ย -10/+30 วินาทีต่อวัน เพื่อให้ได้รับการรับรอง certified chronometers (ดูคำถามเกี่ยวกับ certified chronometers) ความเที่ยงตรงโดยเฉลี่ยของตัวเครื่องระบบกลไกต้องอยู่ระหว่าง -4/+6 วินาทีต่อวัน ช่างนาฬิกาที่มีทักษะของ Mido สามารถปรับความเที่ยงตรงของนาฬิกาให้อยู่ภายในขีดจำกัดความคลาดเคลื่อนของแบรนด์ได้

ระดับความคลาดเคลื่อนของความเที่ยงตรงอยู่ที่ -0.5 ถึง +0.7 วินาทีต่อวัน (ยกเว้นนาฬิกาควอทซ์ที่ได้รับการรับรอง certified chronometers) การสัมผัสกับอุณหภูมิที่แปรผันอย่างรุนแรงอาจส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อความเที่ยงตรงของตัวเครื่องระบบควอทซ์

พลังงานสำรองของนาฬิกาออโตเมติกขึ้นอยู่กับประเภทของตัวเครื่องเป็นอันดับแรก เมื่อขึ้นลานเต็ม ตัวเครื่องของนาฬิกา Mido จะมีพลังงานสำรองตั้งแต่ 36 ถึง 80 ชั่วโมง และพลังงานสำรองขึ้นอยู่กับอุปนิสัยและกิจกรรมของผู้สวมใส่ ยกตัวอย่างเช่น ท่านเพียงสวมใส่นาฬิกา Mido ของท่านตามปกติในแต่ละวันเป็นเวลา 10 ถึง 12 ชั่วโมง เพื่อผลิตพลังงานสำรองจำนวน 20 ชั่วโมงหรือมากกว่า ซึ่งจะช่วยให้นาฬิกาสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในเวลากลางคืน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในหัวข้อข้อควรระมัดระวังการใช้งาน

Chronograph เป็นนาฬิกาที่ไม่ได้บอกเพียงเวลาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถวัดเวลาที่ผ่านไปและหยุดการวัดเวลาโดยอาศัยกลไกของเครื่องนับ ระยะเวลาที่วัดได้จะถูกแสดงโดยเข็ม (เวอร์ชั่นอนาลอก) สำหรับชั่วโมง นาที และ วินาที หรือ 1/10 หรือ 1/100 วินาที หากจำเป็น หรือถูกแสดงโดยหน้าปัดดิจิทัล (เวอร์ชั่นดิจิทัล) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโมเดล Chronometer เป็นนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงสูง ซึ่งได้รับใบรับรองอย่างเป็นทางการจาก COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres) เมื่อตัวเครื่องของนาฬิกาดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบที่หลากหลายในตำแหน่งต่างๆ และในอุณหภูมิต่างๆ เป็นระยะเวลา 15 วัน 15 คืน โดยประสบผลสำเร็จ การรับรองนี้สามารถออกให้ได้ทั้งตัวเครื่องระบบกลไกและตัวเครื่องระบบควอทซ์

นาฬิกา Mido ได้รับการออกแบบให้สามารถทนแรงดันสูงสุดถึง 3 บาร์ (30 ม. / 100 ฟุด) 5 บาร์ (50 ม. / 165 ฟุต) 10 บาร์ (100 ม. / 330 ฟุต) หรือ 20 บาร์ (200 ม. / 660 ฟุต) ตามข้อมูลที่ระบุไว้บนฝาหลังของตัวเรือน การกันน้ำของนาฬิกาได้รับการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ โดยการทดสอบที่ดำเนินการภายใต้แรงดันที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับแรงดันที่นักว่ายน้ำหรือนักดำน้ำต้องประสบโดยไม่เคลื่อนไหวในน้ำที่ระดับความลึกที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางน้ำบางประเภทอาจส่งผลต่อตัวเครื่องและการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกินกว่ากรอบของการทดสอบที่ดำเนินการ และด้วยเหตุดังกล่าว อาจทำให้การกันน้ำของนาฬิกาลดลง การกันน้ำของนาฬิกาอาจจะไม่ได้รับการรับประกันตลอดไป โดยอาจได้รับผลกระทบจากความเก่าของซีลหรือจากการที่นาฬิกาได้รับแรงกระแทกโดยบังเอิญ ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อควรระมัดระวังการใช้งาน เราขอแนะนำให้ท่านนำนาฬิกาของท่านเข้ารับการตรวจสอบการกันน้ำปีละหนึ่งครั้งโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ท่านอย่าเปิดฝานาฬิกาของท่านไม่ว่าโดยประการและอย่าดึงเม็ดมะยมสำหรับตั้งค่าเวลาและ/หรือกดปุ่มกด (ปุ่ม) ในขณะที่นาฬิกาของท่านอยู่ในน้ำ เช่นเดียวกัน ขอให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าเม็ดมะยมอยู่ในตำแหน่ง 1 (ดันให้อยู่ในตำแหน่งลึกที่สุด) หรือ หมุนให้แน่น (ขึ้นอยู่กับแต่ละโมเดล) เมื่อท่านลงไปในน้ำ

ตัวเครื่องทั้งสองประเภทเป็นตัวเครื่องระบบกลไก แต่ต้องขึ้นลานในลักษณะที่แตกต่างกัน นาฬิกาแบบขึ้นลานด้วยมือต้องขึ้นลานด้วยมือในแต่ละวันโดยอาศัยเม็ดมะยม ในขณะที่นาฬิกาออโตเมติกมีระบบกลไกลูกตุ้มที่ตัวเครื่องซึ่งขึ้นลานนาฬิกาได้โดยอาศัยการเคลื่อนไหวของข้อมือ อันเป็นที่มาของคำว่า “ออโตเมติก”

วงแหวนนาฬิกาเป็นวงแหวนที่ติดอยู่บนตัวเรือน มักใช้ในการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ ระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือ ในฐานะเวลาของโซนเวลาที่สอง วงแหวนแบบหมุนได้สองทิศทาง สามารถหมุนได้ทั้งในสองทิศทาง กล่าวคือ ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา ในทางกลับกัน วงแหวนแบบหมุนได้ทิศทางเดียวจะหมุนได้เพียงทิศทางเดียว ทั้งนี้เพื่อห้ามมิให้วงเแหวนนั้นหมุนในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะทำให้การวัดผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น หากท่านต้องการวัดเวลาดำน้ำ เหตุการณ์หรือปฏิบัติการที่ผิดพลาดอาจจะส่งผลเพียงเป็นการลดเวลาจำกัดที่ถูกกำหนดไว้ในครั้งแรก และเป็นการหลีกเลี่ยงมิให้ผู้ใช้งานตีความผิดพลาดเกี่ยวกับอากาศสำรองหรือระยะเวลาในการลดแรงดันอากาศของตน
ในการใช้งานวงแหวนแบบหมุนได้ทิศทางเดียวสำหรับการดำน้ำลึก ให้หมุนเครื่องหมายอ้างอิงหลัก (อยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้น 12 นาฬิกา) ของวงแหวนไปที่เวลาสิ้นสุดการดำน้ำที่กำหนดไว้ เมื่อเข็มนาที่มาบรรจบที่เครื่องหมายอ้างอิงหลักของวงแหวน ระยะเวลการดำน้ำจะสิ้นสุดลง ยกตัวอย่างเช่น สำหรับการดำน้ำเป็นระยะเวลา 30 นาทีโดยเริ่มต้นที่เวลา 15.00 น. : ให้หมุนเครื่องหมายอ้างอิงหลักของวงแหวนไปที่ตำแหน่ง 15.30 น. (ที่ตำแหน่ง 6.00 น.) ก่อนการดำน้ำ เข็มนาทีจะใช้ระยะเวลา 30 นาที จนกว่าจะเดินมาบรรจบเครื่องหมายอ้างอิงหลักของวงแหวนและใช้ระบุเวลาดำน้ำที่ยังเหลืออยู่

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงอื่น ๆ นาฬิกาต้องได้รับการซ่อมบำรุงเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่านาฬิกาจะทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ความถี่ในการส่งนาฬิกาเข้ารับการซ่อมบำรุงจะขึ้นอยู่กับรุ่น สภาพอากาศ และการดูแลรักษานาฬิกาของคุณเอง ตามกฎโดยทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณส่งนาฬิกาเข้ารับการซ่อมบำรุงทุก ๆ สี่ถึงห้าปีกับศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของเรา

การซ่อมบำรุงนาฬิกาทั้งหมดต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของเราเท่านั้น การซ่อมบำรุงนาฬิกาที่ไม่ได้ดำเนินการโดยศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ คุณสามารถดูรายชื่อศูนย์บริการทั้งหมดได้ในเพจ บริการลูกค้า\"

"

ราคาที่แจ้งไว้ในเพจ บริการลูกค้า\" เป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายในหลายประเทศห้ามไม่ให้กำหนดราคาขายปลีกไว้ ดังนั้น ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตอิสระแต่ละแห่งจึงสามารถกำหนดราคาซ่อมบำรุงของตนเอง ราคาขายปลีกที่แนะนำซึ่งระบุไว้ในไซต์นี้จึงอาจมีผลใช้งานเฉพาะในประเทศที่มีศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Swatch Group Ltd. เท่านั้น

"

บริการบำรุงรักษา

การซ่อมบำรุงนาฬิกาของคุณจะขึ้นอยู่กับว่าเรามีส่วนประกอบของนาฬิกาของคุณที่พร้อมใช้งานหรือไม่ นับจากวันที่ผลิตของนาฬิกาของคุณ เรารับประกันว่าจะมีชิ้นส่วนอะไหล่จัดเตรียมไว้อย่างน้อย 10 ปี และสูงสุด 20 ปีสำหรับนาฬิกาเรือนทอง หากมีการระงับหรือเลิกผลิตชิ้นส่วนใด ๆ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด เราขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอทางเลือกอื่น ๆ ให้แก่ลูกค้า ภายใต้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลนาฬิการุ่นสะสมหรือรุ่นครบรอบเป็นอย่างดี 

นาฬิกาข้อมือทั้งหมดของเรามีการรับประกันการขายเป็นระยะเวลา 24 เดือนจากวันที่ซื้อ
เงื่อนไขการรับประกันมีแจ้งไว้ในคู่มือการรับประกันที่จัดให้ไว้เมื่อซื้อนาฬิกา หรือในเพจ บริการลูกค้า\"

"

การซ่อมบำรุงนาฬิกาที่ดำเนินการโดยศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาตมีการรับประกันงานซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา 24 เดือน การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอตามปกติ และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือการไม่ดูแลรักษาอย่างเหมาะสม การรับประกันนี้จะถือเป็นโมฆะ หากมีการดำเนินการใด ๆ โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

เฉพาะศูนย์บริการที่ตรงตามเกณฑ์ที่เข้มงวดของบริษัทในเรื่องของอุปกรณ์และทักษะทางเทคนิคเท่านั้นที่มีชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้ของ Mido เพื่อที่ลูกค้าทุกท่านจะได้รับบริการซ่อมบำรุงที่สอดคล้องตามมาตรฐานด้านความเป็นเลิศของ Mido

สนามแม่เหล็ก: อย่าให้นาฬิกาอยู่ใกล้สนามแม่เหล็กแรงสูง เช่น ลำโพงหรือตู้เย็น และอุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น ๆ


ปัจจัยกระทบ: หลีกเลี่ยงอุณหภูมิหรือแรงกระแทกต่าง ๆ ในกรณีที่มีการกระแทกอย่างรุนแรง ให้ส่งนาฬิกาตรวจเช็คโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต


เม็ดมะยม: ดันหรือขันเข้าอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเข้าไปในกลไกตามรุ่นที่ใช้


การทำความสะอาด: ในส่วนของสายโลหะหรือเคสกันน้ำ ให้ใช้แปรงสีฟันกับน้ำสบู่ทำความสะอาดและผ้าเนื้อนุ่มเพื่อเช็ดแห้ง


น้ำยาเคมี: หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดนสารละลายโดยตรง รวมทั้งน้ำยาทำความสะอาด น้ำหอม เครื่องสำอางค์ ฯลฯ เนื่องจากอาจทำให้สาย เคสหรือปะเก็นเสียหาย


อุณหภูมิ: อย่าให้นาฬิกาอยู่ในพื้นที่ที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลัน (โดนแดดตามด้วยการจุ่มในน้ำเย็น) หรืออุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเป็นพิเศษ เช่น เกินกว่า 60C (140F) หรือต่ำกว่า 0C (32F)

วัสดุ

คำว่า PVD เป็นตัวย่อในภาษาอังกฤษของคำว่า “การตกเคลือบด้วยไอ” (Physical Vapor Deposition) สิ่งนี้เป็นกระบวนการที่มีขึ้นภายใต้สูญญากาศ ซึ่งประกอบด้วยการนำอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากไปวางไว้บนพื้นผิวโดยการยิงหรือฉีดอิออน เพื่อให้จับตัวเป็นพื้นผิวสำหรับป้องกัน โดยมีสีจำเพาะ สิ่งนี้ช่วยให้ได้รับส่วนประกอบที่บางมาก (1 นาโนเมตร หรือ μm) และปราศจากการเจือปน ซึ่งมีความทนทานในระดับสูงและมีคุณภาพที่ไม่ทำให้แพ้ง่าย (hypoallergenic)

ไททาเนียม เป็นธาตุเคมีโลหะ ที่ปรากฏอยู่ในชั้นเปลือกโลก โดยปรากฏอยู่ในรูปของโลหะสีขาวมันวาว หรือ ในรูปของผงสีเทาเงินหรือเทาเข้ม ไททาเนียมมีน้ำหนักเบากว่าเหล็กกล้า 50% และมีความทนทานที่ดีต่อการกัดกร่อน เมื่อสัมผัสกับอากาศ ไททาเนียมจะจับตัวเป็นแผ่นฟิล์มออกไซด์ที่คงทนและมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็ม ไททาเนียมไม่ทำให้แพ้ง่าย (hypoallergenic) เนื่องจากไม่มีส่วนประกอบของนิกเกิล