คู่มือการใช้งาน

คู่มือผู้ใช้นาฬิกา MIDO ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน, การตั้งค่าและการบำรุงรักษานาฬิกา MIDO ประเภทต่างๆ ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของคุณ :

รหัสนาฬิกา


รหัสรุ่นของนาฬิกาจะระบุไว้บนบัตรรับประกัน ซึ่งจะขึ้นต้นด้วยอักษร " M " และตามด้วยตัวเลข 8 หลักหรือ 13 หลักและจุด เช่น M005.614.36.051.22

ค้นหาตามประเภทนาฬิกา