โครโนมิเตอร์

โครโนมิเตอร์คือเครื่องนาฬิกาที่ผ่านการรับรองความเที่ยวตรงจากสถาบัน Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres หรือ COSC  มิโดมีนาฬิกาโครโนมิเตอร์มากมายให้คุณเลือกในราคาที่ยากจะปฏิเสธพร้อมกับการรับประกัน 3 ปี

Filter by

Ocean Star 600 Chronometer

Ocean Star 600 Chronometer

ออโตเมติก

฿61,250.00
Baroncelli Chronometer

Baroncelli Chronometer

ออโตเมติก

฿43,300.00
Baroncelli Chronometer

Baroncelli Chronometer

ออโตเมติก

฿44,600.00
Baroncelli Jubilée

Baroncelli Jubilée

ออโตเมติก

฿45,300.00
Ocean Star Diver 600

Ocean Star Diver 600

ออโตเมติก

฿61,250.00
Multifort Chronometer 1

Multifort Chronometer 1

ออโตเมติก

฿47,900.00
Multifort Chronometer 1

Multifort Chronometer 1

ออโตเมติก

฿47,900.00
Multifort Chronometer 1

Multifort Chronometer 1

ออโตเมติก

฿46,900.00
Multifort Chronometer 1

Multifort Chronometer 1

ออโตเมติก

฿50,000.00
Multifort Chronometer 1

Multifort Chronometer 1

ออโตเมติก

฿46,900.00
Multifort Chronometer 1

Multifort Chronometer 1

ออโตเมติก

฿42,800.00
Multifort Chronometer 1

Multifort Chronometer 1

ออโตเมติก

฿45,300.00
Multifort Chronometer 1

Multifort Chronometer 1

ออโตเมติก

฿45,300.00
Commander Icône

Commander Icône

ออโตเมติก

฿50,900.00
Commander Icône

Commander Icône

ออโตเมติก

฿50,900.00
Commander Icône

Commander Icône

ออโตเมติก

฿46,900.00
Commander Icône

Commander Icône

ออโตเมติก

฿44,400.00
Commander Icône

Commander Icône

ออโตเมติก

฿44,400.00
Commander Chronometer

Commander Chronometer

ออโตเมติก

฿45,300.00
Commander Chronometer

Commander Chronometer

ออโตเมติก

฿49,200.00
Commander Chronometer

Commander Chronometer

ออโตเมติก

฿49,200.00
Commander Chronometer

Commander Chronometer

ออโตเมติก

฿42,000.00
Commander Chronometer

Commander Chronometer

ออโตเมติก

฿44,400.00
Commander Chronometer

Commander Chronometer

ออโตเมติก

฿44,400.00
Commander Chronometer

Commander Chronometer

ออโตเมติก

฿44,400.00
Commander Chronometer

Commander Chronometer

ออโตเมติก

฿44,400.00
Commander Chronometer

Commander Chronometer

ออโตเมติก

฿44,400.00
Commander 1959

Commander 1959

ออโตเมติก

฿32,500.00
Baroncelli Jubilée

Baroncelli Jubilée

ออโตเมติก

฿46,200.00
Baroncelli Jubilée

Baroncelli Jubilée

ออโตเมติก

฿50,200.00
Baroncelli Jubilée

Baroncelli Jubilée

ออโตเมติก

฿42,800.00
Baroncelli Jubilée

Baroncelli Jubilée

ออโตเมติก

฿45,300.00