การรับประกัน

นาฬิกา MIDO ที่ซื้อจากผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจะอยู่ภายใต้การรับประกันการขายเป็นเวลา 24 เดือนตามเงื่อนไขด้านล่าง สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ PDF มีใบรับประกันซึ่งต้องกรอกอย่างเหมาะสม ณ จุดขายและระบุวันที่เปิดใช้งานการรับประกันสำหรับนาฬิกากลไกจักรกลและนาฬิกาอัตโนมัติ

ดาวน์โหลด (.PDF):